മകൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് കോടികൾ, അച്ഛൻ നട്ട പ്ലാവിൽ കായ്ച്ചത് അപൂർവ നിധി

നിധി എന്നുള്ളത് പൂർവികർ കുഴിച്ചിടുന്ന വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമ്പത്ത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എങ്കിലും തന്നെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ആണല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം നടക്കുകയാണ് കുഴിച്ചിട്ടത് സ്വർണനാണയങ്ങളെല്ലാം പകരം ഒരു ചക്കക്കുരു തന്നെയാണ് അത് ഒരു മരമായി മാറി കഴിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നിധിയോളം തന്നെ മൂല്യവും സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിലാണ് 35 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നാടകയിലെ.

   

ഒരു ജില്ലയിൽ ചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാവ് ആണ് അടുത്ത് തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അപൂർവ്വ ഭാഗ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാവിന്റെ ഉടമ പ്ലാവിൽ വരുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈനം ചക്കയാണ് ചുളകൾക്ക് ചുമപ്പ് നിറം രുചിയിലും പോഷക ഗുണത്തിലും കെങ്കേമം ആണ് ഭാരമേറിയ രണ്ടര കിലോഗ്രാം യുടെ സവിശേഷതയെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അടക്കം ഏറെ ആവശ്യക്കാർ.

വന്നതോടുകൂടി തന്നെ പരമേശ്വരന്റെ പ്ലാവ് ഒരു താരമായി മാറി ഇതുവരെ ഒരു ചക്ക പോലും ഈ പ്ലാവിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു അപൂർവ്വ ഇനം പ്ലാവിന്റെ വംശന വർദ്ധനയ്ക്കുള്ള മാരകം പറയാതെ ഇരുന്ന കർഷകനെ സഹായമായി എത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ പ്ലാവിൽ കൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു അനുസരിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാവിൻ കൈകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല വരുമാനത്തിന്റെ 75% വും പരമേശ്വരനും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ജനിതക അവകാശവും പരമേശ്വരനെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.