5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും.തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 15 വർഷം

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 15 വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 ലക്ഷം വയ്പ്പ ലഭി കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന് ഒരു അടിപൊളി പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.

   

ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരാളിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.