ഈ വസ്തു ബാത്റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുക, വാസ്തുദോഷം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനായി കഴിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് സ്ഥാനം എല്ലാം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമുകൾ എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് വേൾഡ്ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും സമയമെല്ലാം ചുരുക്കാനായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതെല്ലാം.

   

തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്ത് റൂമുകൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വാസ്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആളുകൾ ബാത്റൂമിൽ നോക്കാതെയും നിർമിക്കുന്നത് ക എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വാസ്തു നോക്കിയാലും ശരി നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ശരി വീടിനുള്ളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചില തിരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതും അപ്പോൾ എപ്പോഴും വസ്തു നോക്കി തന്നെ വേണം ബാത്റൂം നിർമ്മിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ കലവറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.