5 ലക്ഷം രൂപവരെ സൗജന്യമായി, സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് വഴി

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സർക്കാറിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ഈയൊരു പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആരും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ.

   

ആയി ശ്രമിക്കുക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിന് കൈയിലുള്ള ആളുകളും അതുപോലെതന്നെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.