കടലിനടിയിലെ ഈ ക്ഷേത്രം അത്ഭുതമായി, ഭക്തര്‍ക്ക് കടല്‍ വഴി മാറിക്കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച

ലോകത്തിലെ തന്നെ അൽഭുതമായി സമൂഹത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം മനുഷ്യന് പോകാനായിട്ട് വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച നോക്കി ലോകത്തിലെ അത്ഭുതമായി തന്നെ സമുദ്രത്തിനടിയിലെ പുരുഷ ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്ക് കടൽ വഴി മാറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നത് കടലിന്റെ പിന്മാറ്റം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലൂടെ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഭക്തർ ഇഷ്ടദേവത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നു.

   

എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ തന്നെ രാത്രി 10 മണി വരെ കടൽ മാറി കൊടുക്കുന്നത് അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഒരുമണിക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് ഇരുവശവും ജലനിരപ്പ് താഴതായി തുടങ്ങുകയും വെള്ളം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഭക്തർക്ക് ശിവാരാധനയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാണ്ഡവ കുളത്തിൽ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടാണ് ആരാധന നടത്തുക രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ക്ഷേത്രം കടലിന്റെ അടിയിലാകുന്നു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ നഗറിലുള്ള കോലിയക്ക് എന്ന സ്ഥലത്താണ് പഞ്ചപാണ്ഡവർ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന.

സ്വയം ഭൂവായ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം മൂർത്തികളോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ലിംഗത്തിന് മുമ്പിലും ഓരോ നദിയും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതയുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടുള്ള പാണ്ഡവർക്ക് ആഘാതം ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖമെല്ലാം ഉണ്ടായി സ്വന്തം ബന്ധക്കളെ മിത്രങ്ങളെ അവരുടെ തെറ്റ് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും കൊല്ലേണ്ട വന്നില്ല ഈ പാവത്തിനെ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും പരിഹാരമായി.

തന്നെ കൃഷ്ണനെ തന്നെ അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു കറുത്തൊടിയും ഒരു കറുത്ത പശുവിനെയും അവർക്ക് നൽകി ഈ ഒരു കൊടിയും നൽകി കറുത്ത പശുവിനെ പിന്തുടരാനായി നിർദ്ദേശിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഇവ രണ്ടും വെളുപ്പ് നിറമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ കളങ്കങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നും അവിടെ ശിവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും ശിവനെ തപസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉത്തമമാണ് അവരെ ഉപദേശിച്ചു പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഈ നിർദ്ദേശം സുരേഷ് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.