50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 7 വർഷം

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തന്നെ 50 ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ നൽകുന്ന ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന് ഒരു അടിപൊളി പേഴ്സണലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിതുവരെ.

   

പറയാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.