ഈ 2 ദിശകളിൽ ക്ലോക്ക് ഒരിക്കലും വെക്കരുത്, വീട് മുടിയും കാരണം ആകും!

ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തെ നോക്കുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ദൈവികപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഘടികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് തന്നെ വാസ്തു അനുസരിച്ചു ക്ലോക്കിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പല വീടുകളിലും ഈ സ്ഥാനത്ത് അല്ല ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

   

വളരെ ദോഷമാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആയിട്ട് വാസ്തുപരമായി എവിടെയാണ് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വച്ചാലാണ് ഐശ്വര്യം അച്ഛനാണ് ദോഷം എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായി പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ള മഹാലക്ഷ്മി പൂജ നാളെ ദിവസം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നാളത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

എന്റെ പേരും ജന്മദിനാശംസകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരും നാളും പറയാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്.

പറഞ്ഞുകൊള്ളും ഞാനൊരു നാളെ ഉച്ചയോടെ കൂടി തന്നെ പൂർണമായിട്ടും കുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നാളത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ നേരം അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.