കറിവേപ്പിനൊപ്പം വളരുന്ന ചെടി, നല്ല കാലം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ്

വീടിനു ചുറ്റിലും അനേകം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായി മാറുന്നു ന്യൂ അറിയാതെയോ യുവ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു ഇവിടെയും ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ഊർജത്തെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള.

   

ഊർജ്ജം എന്നും ഊർജ്ജം എന്നും ഇവ ബാലൻസ് ആയിരിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം വന്നുചേരുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഊർജ്ജം അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആയിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനവും എല്ലാം തന്നെ വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ വീടിനു ചുറ്റിലും നാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായി തന്നെ ചില മരങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു അതിൽ ചിലതാണ് കറിവേപ്പില വീടുകളിൽ നടുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ തന്നെ കറിവേപ്പില സസ്യങ്ങൾ കൂടി വളർന്നു വരുന്നതും ഒരുതരത്തിൽ ഐശ്വര്യം തന്നെയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഏതൊരു ചെടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.