മുത്തപ്പനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് ആദ്യമാ ഒരു കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്

കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പറമ്പ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററോളം തന്നെ അകലെ വളപട്ടണം നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശസ്തമായുള്ള ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തിരുവമ്പന വെള്ളാട്ടം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന മൂർത്തികൾ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് പടച്ചിലി മടപ്പുര ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഒരു മടപ്പുര തന്നെയാകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി.

   

കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് മനസ്സ് നിറയുന്നത് തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഏവർക്കും ഇവിടെ വന്നുചേരുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധിക്കുന്നവർ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താനായി തന്നെയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുത്തപ്പനെ കണ്ടു കുഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്.

വളരെയധികം വൈറലായി മാറുന്നത് കുഞ്ഞിനോട് മുത്തപ്പൻ സംസാരിക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഇത് വളരെ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ച്ച തന്നെയാണ് മുത്തപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കുഞ്ഞിനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.