പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും 50 ലക്ഷം രൂപവരെ.7 വർഷം കൊണ്ട് തിരിചടച്ചാൽ മതി.

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഏഴു വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 50 ലക്ഷം രൂപ വര ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായി ശ്രമിക്കുക തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്.

   

ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക് അടിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആയി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.