ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗർഭണിയായ ഈ ഭാര്യയോടുള്ള ഈ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്

ഇന്ന് തളർന്ന ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ആരും ഇരിപ്പിടം നൽകിയില്ല അവസാനം ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ട് കയ്യടിച്ചു സോഷ്യൽ ലോകം നിന്ന് തളർന്നിട്ടുള്ള ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെ പിടം പോലും നൽകാനുള്ള മനസ്സ് അവിടെ ആർക്കും ഉള്ളവർക്ക് തോന്നിയില്ല യുവാക്കളും യുവതികളും മണിയുടെ അവസ്ഥ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിച്ചു നോക്കിക്കാണുന്നു.

   

ആ സ്ത്രീയുടെ വയ്യായ്ക അവർ താരമാക്കുന്നില്ല നിന്ന് തളർന്ന ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ കണ്ടു അവസാനം ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം മുതുക് കസേര ആക്കി ആണ് ഭർത്താവ് മാതൃകയായിട്ടുള്ളത് ഹൃദയസ്പർശി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ തടവുമായി മാറുകയാണ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണി ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ പതിവ് പരിശോധനകൾക്കായി.

തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭർത്താവ് ഇത്രയും കാണാനായി തിരക്കായിരുന്നു ഏറെനേരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിൽക്കുന്ന സമയം കടന്നുവന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഭാര്യക്ക് തളർച്ച മൂലം നിൽക്കാനായി കഴിഞ്ഞില്ല ആരും ഇവരുടെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് കസേര നൽകാനായി തയ്യാറായില്ല കൂടി ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മുതുകത്ത് ഇരുന്നുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഭാര്യ ഒന്നും മടിച്ചു എങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.