സ്വന്തം ജീവന്‍ വെച്ച് മൂര്‍ഖനുമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ അണ്ണാന്റെ പൊരിഞ്ഞ പോര് !!!

മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂർഖനുമായി തന്നെ അണ്ണാന്റെ പൊരിഞ്ഞ പോര് തുല്യം അമ്മ മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് ആണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് ആയാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് ആയാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ തന്നെ അമ്മമാർ പോരാടുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ സമീപത്തെ മാളത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് മൂർഖൻ പാമ്പും.

   

ആയിട്ട് ഒരു അടിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ അണ്ണാന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വയറിലായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന അണ്ണനും കോബ്ര വിവാഹത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ജീവൻ മരണം പോരാട്ടം തന്നെ നടക്കുന്നത് വിഷപ്പാമ്പിനെ ധൈര്യത്തോടുകൂടിയാണ് അണ്ണാ നേരിട്ടത് ആഞ്ഞു കുത്തുന്ന പാമ്പിനെ മുമ്പിൽ നിന്നും പല ഘട്ടങ്ങളിലും മികച്ച അഭ്യാസിയെ പോലെയാണ് അണ്ണാൻ വാഴുതി മാറുന്നത്.

ആലി വിടർത്തിക്കൊണ്ട് പാമ്പിന് നേരെ തിരിയുന്നുമുണ്ട് കുഴിയിൽ കിടന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് മണ്ണ് തുറുപ്പിക്കുന്നതും കാണാം അരമണിക്കൂറിലേറെ പോരാട്ടം തുടർന്നു മാളത്തിൽ അരികിലേക്ക് പാമ്പ് എത്തുന്നത് തടയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതും അപ്പുറമായിരുന്നു അമ്മയുടെ പോരാട്ടം ഒടുവിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ പാമ്പിനെ തോൽവി സമ്മതിച്ചു സമീപത്ത് കണ്ട മാളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇനി പോകുന്നതും നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ഇപ്പോൾ നിരവധി ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പോരാട്ടത്തെ ആശയത്തോട് കൂടി തന്നെ കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.