9 ദിവസം മനസ്സിൽ ഈ മന്ത്രം ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കുന്നത് ആണ്‌

അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് യൂട്യൂബ് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് 9 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ആകർക്കും സാധിക്കും എന്നാണല്ലോ ഒരു പരമാർത്ഥ സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനു നിങ്ങൾ അല്പം ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയമില്ലല്ലോ അതായത് ടീമിന് നിങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളുടെ എല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേയുള്ളൂ അത് ശരിയല്ല.

   

ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന മന്ത്രം മാത്രം ചൊല്ലിയാലും 50% sucess ആകുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കർമ്മം കൂടി ചെയ്താലോ 100% അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല പുരത്താണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഞാൻ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതിനു ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കാണാം ഇതുകൊണ്ട് തിരുമേനി ആരെന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും ഫീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല ചില ആളുകൾ നേന്ത്രക്കുലകൾ എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നാടൻ മാങ്ങകൾ ഉണ്ണിയപ്പം കായ വറുത്തത് പോലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെ മനോഹരവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയായി കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.