സാമ്പത്തിക സഹായം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗർഭിണികൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരടിപൊളി പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.