40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും ബാങ്ക് വ്യക്തിഗത വായ്പ – എങ്ങനെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം? എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറുവർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേഴ്സണൽ ലോൺ നൽകുന്ന ഒരു വായ്പയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്‍ഫര്‍മേഷനാണ് അതുകൊണ്ട്.

   

തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.