ഇരു കയ്യുകളും ഇല്ലാത്ത വിശന്ന് തളർന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന കുരങ്ങന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട്,പോലീസുകാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ !

വിശന്നു തളർന്നു കഴിക്കാനായി ഒരു ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുകൈകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുരങ്ങന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത സോഷ്യൽ ലോകം ദുരിതകാലത്ത് ഒരുപാട് നന്മയുള്ള കാഴ്ചകൾ എല്ലാം മുമ്പിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വായ്പ്പോഴും നന്മ കാഴ്ചകൾക്ക് കുറവില്ല രണ്ട് കൈകളും ഇല്ലാതെ വിശന്നു തളർന്നിട്ടുള്ള കുരങ്ങിനെ കണ്ട് കുരങ്ങനെ പഴം.

   

നൽകുന്ന പോലീസിന് കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് മാസ്ക് വെച്ച് തന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടയിലും കുരുവിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ സമയത്തിനും വളരെ വലിയ മനസ്സിനും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയ്യടിക്കുകയാണ് രണ്ട് കയ്യും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴത്തിന്റെ തൊലി നീക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകളിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുരങ്ങനെ ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്.

വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ വലിയ മനസ്സുകാരൻ ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈക്കും ഷെയറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.