ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ ശിവരാത്രി കഴിയും മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിൽ, ജീവിതം രക്ഷപെടും,

ലോകത്തിലെ എമ്പാടും ഉള്ള ഒത്തിരി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ശിരസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദിവസം തന്നെയാണ് ശിവരാത്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അമ്മ മഹാമായ സർവ്വശക്ത തമ്പുരാട്ടി പാർവതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം.

   

ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പദ്ധതിയിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുന്ന ഒരു രാത്രി കൂടിയാണ് ശിവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചില അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അനാവശ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവരാത്രി മഹോത്സവം തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മാർച്ച് 8 തീയതി വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം എല്ലാം നടക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശിവരാത്രിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ.

ഞാനും ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വഴിപാട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആകുന്നതല്ല എന്നൊരു സാധാരണ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈയൊരു ശിവരാത്രിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ കൂടിയേറിയ അമ്പലങ്ങളിൽ ഈയൊരു വഴിപാട് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം തീരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ വീട് ചെടി പച്ചടി കുതിച്ചുയരുന്നതാണ് ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് എന്നറിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.