വീട് കടം കേറി മുടിയും ഈ 5 വാക്ക് വീട്ടിൽ പറയല്ലെ ..

ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദിവസവും പുതിയ പ്രതിക്ഷ തന്നെയാണ് പല ആളുകൾക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ സൂര്യോദയവും എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ തന്നെയാകുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് തെറ്റുകൾ നിങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള.

   

ഫലങ്ങൾക്കും സൗഭാഗ്യങ്ങളെ പോലും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതിനും ആകും തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു കാരണമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില വാക്കുകളാകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പറയുന്നതിലൂടെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ.

ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് ഏത് എല്ലാം ആണ് ഈ വാക്കുകൾ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവ പൂജകളിൽ.

ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ വാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഏതൊരു കാര്യമാണ് നിന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്തൊരു വസ്തു ആയാൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല തീർന്നു എന്നും പറയുവാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പണം ആണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.