60 മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി, 30 ലക്ഷം രൂപ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലഭിക്കും.

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് 60 മാസത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ.

   

ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വേഗം തന്നെ എത്താനായി വീഡിയോസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.