ദുഖവും കണ്ണീരും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകില്ല, കുളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ

ഇവിടെ മുതിർന്നവർ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓരോ തലമുറകളായി തന്നെ ഈ ഒരു അറിവ് അവർ പകർന്നു നൽകുന്നത് അവിടെ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മൂലകാരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു അറിവ് നമ്മെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അത് വളരെ ദോഷകരമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരും പലരും അത് കാര്യമായി എടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ള.

   

ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പലതും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു വാസ്തുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ചെയ്യാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം തന്നെ ചെയ്യുവാനായി പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സുമഗലിക്കൾ സിന്ദൂരം ഇടേണ്ടത് ആകുന്നു എന്നാൽ നനഞ്ഞു മുടി കെട്ടി വയ്ക്കാനും.

പാടുള്ളതല്ല മുടി അഴിച്ചു ഇടുമ്പോൾ ശക്തികൾ വിവാഹിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ ദോഷകരം ആകുന്നത് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ശക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം അണിയുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ കന്യക ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ.

ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തികൾ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ല എന്നാൽ സുമഗലി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ സിന്ദൂരം ആണിയേണ്ടത് ആകുന്നു വെള്ളം താഴെ വീഴരുത് കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം പലരും തലമുടി ശരിക്കും തോർത്താതെ തന്നെ മുടിയിൽ നിന്നും ജലം താഴേക്ക് വീണു പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ജലം താഴേക്ക് പോകുന്നതിലൂടെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുവാനുംദോഷം വന്നുചേരുവാനും കാരണമാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.