8 വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി, 40 ലക്ഷം രൂപ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലഭിക്കും.

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് 45 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പേർ നൽകുന്ന ആർ പി എസ് അപ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവിടെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന് ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാനായി ശ്രമിക്കുക.

   

ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റു ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആയി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി മറക്കില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.