വരാഹി ദേവി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം കണ്ടു നോക്കണോ, ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപോലെ നടക്കും ഈ 1 പൂ മതി

ശുകളപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമല്ല മറ്റു പഞ്ചമി സ്ഥിതിയിലും ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹമാവാസിയുടെ അടുത്ത ദിവസമായിട്ടുള്ള പ്രഥമസ്ഥതി മുതൽ തന്നെ പൗർണമി വരെയുള്ള 15 ദിവസത്തെയാണ് ചുക്കുള പക്ഷക്കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച.

   

ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുള പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി വെള്ളി കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന എത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിപാട് രീതിയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് എന്നാൽ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള.

ഒരു പൂവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസീൽ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വാസ്തു ദോഷം അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ മാറി കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ചെടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൂവിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ചെമ്പരത്തി പൂവ് വാങ്ങി അത് നമുക്ക് നിറവേറ്റി തരുന്നതാണ് അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം തന്നെയുള്ള ഒരു പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു.

പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഒരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹം ആണ് ഉണ്ടാകാറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം ആണോ ഉള്ളത് അതൊരു ചെറിയ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുകവിവാഹം തടസ്സമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കണമെന്ന് മനസ്സുരുകി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി സന്താനഭാഗ്യം എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലി ലഭിക്കാനായിപ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് പോയാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.