ഈശാനുകോണിനെയും കന്നിമൂലയേയും കുറിച്ച് അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, പുരാതന രഹസ്യം

എന്ത് എല്ലാം ഫോട്ടോ എവിടെയെല്ലാം വെക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വെറുതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോട്ടോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫലവുമില്ല എന്നാൽ ഫോട്ടോ വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോകളാണ് സമാധാനം തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ.

   

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫോട്ടോകളാണ് ഫോട്ടോ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം അവിടെയല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെറുതെ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള ചിട്ടകൾ കൂടി പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള നിഷ്ഠയോടെ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും അനുഗ്രഹം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയും.

ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം അത് വരച്ച ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ തെളിയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അല്ലാതെ ആ ചിത്രകാരനും നമ്മളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊരു രൂപത്തിൽ ഈശ്വരൻ ആരാധിച്ചാലും ശരി ദൃശ്യമായി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാനായി കഴിയാത്ത സ്വരൂപത്തോടുകൂടി ആ പരമശക്തി ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്.

എന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വീട്ടിൽ ഫോട്ടോയോ ഇവിടെയെങ്കിലും വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിൽ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉപജീവനം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ആക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.