എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണപ്പൊതിയും കടിച്ചുപിടിച്ച് ഓടുന്ന നായ, പിന്തുടർന്ന യുവതി കണ്ടത്

എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണപ്പൊതിയും കടിച്ചുപിടിച്ച് ഓടുന്ന നായയെ പിന്തുടർന്ന യജമാനൻ നായയുടെ പ്രവർത്തി കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി നായകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥകൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നായയുടെ പ്രവർത്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സംഭവം നടന്നത് ബ്രസീലിലാണ് ബ്രസീലിയൻ ചേരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവതി റോഡിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന.

   

ഒരു നായിയെ ഏറ്റെടുത്ത വളർത്താനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ യുവതി നായയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു തന്നെ പുതിയ യജമാനനുമായി വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇണങ്ങി എന്ന ഒരു ദിവസം ആ യുവതി രാത്രി ഉറക്കം ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നായയെ കാണാനായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നായ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെറുതായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ആ യുവതി നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സമയമായപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ബിജു ഇത് സ്ഥിരമായപ്പോൾ നായയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ തോന്നിയ യുവതി അന്ന് അവനെ പിന്തുടരാനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അതിന്റെ പോയ സ്ത്രീ കണ്ടത് കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നിട്ട് നായ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ആരെയോ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുതിയയുമായി അവന്റെ അടുത്ത് വരികയും അത് അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുവച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് നായെ പിന്തുടരുന്ന യുവതി കണ്ടത് എന്നെ ആ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ചശേഷം ആ നയം മാറി നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.