15 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിന്റെ അത്രേം പൊക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ, സാഹസികമായ് രക്ഷിക്കുന്ന യുവാവ് !!!

കഴുത്തിന്റെ അത്രയും വെള്ളം 15 ദിവസം പ്രായം കുഞ്ഞിനെ അതിസാഹസികമായി തന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന യുവാവ് സിനിമയെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സാഹസി എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്രിമമായിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ പണം വാരിയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ബാഹുബലി ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഏവരെയും രോമാഞ്ചം കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള.

   

ഒരു സീനാണ് രമ്യ കൃഷ്ണൻ ഒരു കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ഒരു രംഗം ഇപ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അധികം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ മഴയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നഗരം മുഴുവനായിട്ടും അടിയിൽ ആകുന്നതും നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറുകളും മറ്റും വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ എല്ലാം ഒഴുകുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായിട്ടുള്ള.

ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വിവാഹ സാഹസികമായി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറുന്നത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി യാണ് ഒരു യുവാവിന്റെ വരവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലെ അത്രയും പൊക്കമുള്ള വെള്ളത്തിൽ.

കൂടി ഇരു കൈകളിലും കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്തു കണ്ട ഇരുനല വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വയറിലായി മാറുന്ന തൊട്ടടുത്ത് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന ആളുകൾ ആണ് ഈ രംഗം പകർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.