ഊണ് മേശയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ് വാസ്തു പ്രകാരം, ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും ഇവിടെ ഇട്ടാൽ

മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ വരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ആണ് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാമോ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

   

എങ്കിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുറവുകളെല്ലാം നമുക്കുണ്ടായാലും വേറെ എന്തെല്ലാം കുറവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതാണ് ഒരു കുറവിനെയേക്കാൾ വലുതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം കഴിക്കുക ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് കൂടാതെ അന്നം മുട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആയുസിനെ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്നത്തിലെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന പൂർണീശ്വരി ദേവി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വസിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വല്ലാത്തൊരു സമ്പത്തിന്റെയും ധനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ.

അടുക്കളയും മുറിയും ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഊണും മുറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകളും പലപീഠം ഇന്നും അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിയെ തന്നെ സിസ്റ്റം റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.