എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരൻ ആകും, ലാഫിങ് ബുദ്ധ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി ഈ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വീട്ടിൽ വാങ്ങിവച്ചാൽ സമ്പത്ത് വളരുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ സമ്പത്ത് വളരണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധ എവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ലാഭം ബുദ്ധ എല്ലാം വീട്ടിൽ വാങ്ങി വച്ചു പക്ഷേ സമ്പത്ത് വളരുന്നില്ല പിന്നെ മേൽ കടമാണ് ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധയും.

   

ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടിയും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാം ബുദ്ധ എന്നുള്ളത് ഒരു ചൈനീസ് അസ്ട്രോളിജി ടൂൾ ആണ് പ്രകാരം ഇത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് വളരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

സമ്പത്ത് വളരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് വളരാത്തത് അതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്ന ഇടത്തുനിന്നും അതുകൊണ്ട് വന്നു വീട്ടിൽ വച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധമതച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ.

ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകില്ല അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിക്കാനായി ഈയൊരു ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബുദ്ധ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എവിടെയാണ് ഈ ബുദ്ധ വെക്കേണ്ടത്കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.