വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ ആണ് തലച്ചോർ ഇല്ലാതെ ജനിച്ച ഈ ഒരു കുഞ്ഞ്

ജാക്സൺ തലച്ചോർ ഇല്ലാതെ ജനിച്ച അത്ഭുത കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ മുൻവിധിയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച അത്ഭുത ബാലന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അവനെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പതിനേഴാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ചെക്കപ്പിലാണ് കുട്ടിക്ക് തലച്ചോറില്ലാ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തുന്നത് കുട്ടിയെ ജീവനോടെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ശതമാനം പോലുമില്ല.

   

എന്നും കുട്ടിയെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവർ കുഞ്ഞിനെ കളയാനായി അനുവദിച്ചില്ല എന്തുവന്നാലും അത് സഹിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു ശേഷിച്ച മാസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി അമ്മ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ ലഭിച്ചാൽ മതി എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴാം മാസത്തിലെ.

അടുത്ത ചെക്കപ്പിൽ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ രീതിയിൽ തലച്ചോറ് വളർച്ച എന്ന് കണ്ടെത്തി പക്ഷേ അതും കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ എട്ടാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞ് അനങ്ങി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അമ്മയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ വെച്ചു ഒടുവിൽ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ സുഖപ്രസവത്തിൽ തന്നെ അവൻ പുറത്തുവന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തലച്ചോറിന് വളർച്ച 20% മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിൽ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന ഇല്ലാതെ ആയി കുഞ്ഞു മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം വിധിയെഴുതി എന്നാൽ മരണത്തെ കീഴടങ്ങാനായി ആ കുരു കുഞ്ഞ് പോരാളി തയ്യാറായിരുന്നില്ല എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അവൻ ജീവിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോലും നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അത്ഭുത ജീവിതം അതോടുകൂടി അവന്റെ കഥ ലോകം മുഴുവനും അവന്റെ നീല കണ്ണുകളും ആകർഷണമായും മുടിയും നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയും ആരുടെയും മനം കവരുന്നതായിരുന്നു തലച്ചോറ് വളർച്ച ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒന്നും തന്നെ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക തരം ചലനങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും അവൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സംസാരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.