എപ്പോൾ നടക്കും? മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഇനി നടക്കുമോ? പറയാം കൃത്യമായി

ഞാനിവിടെ തൊടുകുറിശ് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് തൊടുകുറിയിൽ നിങ്ങൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നടന്നു കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാം എപ്പോൾ ആണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിൽ പ്രയത്നിക്കാവുന്ന.

   

ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിവസം ഏതാണെന്നും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രയത്നിക്കാവുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാവുന്ന ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസങ്ങളിൽ വച്ച് ടു നല്ല ഒരു ദിവസം ഏതാണോ അതാണോ ഇവിടെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അല്പം ഭാഗ്യം കുറവുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിത്യേന തന്നെ 40 ആളുകളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട്.

പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറവുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരി ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ചുമപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് പച്ച മൂന്നാമത്തെ നീല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക്.

അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ ഒരു നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നടന്നു കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണോ ആവശ്യം മനസ്സിൽ നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു ചിന്തിച്ചു വേണം ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും ആകാം വളരെ നാളായി ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് നടന്ന കിട്ടുക എങ്ങനെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെല്ലാം ചിന്ത വരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.