പൈപ്പിനുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട വസ്തു കണ്ടു ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഞെട്ടീ

ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചുറ്റി മുറിയിലെ പൈപ്പിന്റെ കേടുപാടുകൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കാനായി ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധി മുറിയുടെ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ കണ്ടത് അന്യഗ്രഹത്തിൽ വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വസ്തു തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുവന്നിയോട് കൂടി തന്നെ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ചിലത് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

   

ഈ ഒരു അസാധാരണമായ വസ്തു എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം പത്തുവർഷം പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള ശുദ്ധി മുടി മുറി ആയിരുന്നു ഇത് നിറത്തിൽ വളരെ കനമുള്ള വസ്തു പൈപ്പിന്റെ അതേ ആകൃതിയിൽ തന്നെ തിങ്ങിവളർന്നതായി ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം തങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധ നേടിയതോടുകൂടി ഇതെന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ.

വളരെ സജീവം ആയി തന്നെയായി മാറി ഒരു കുൺ ആക്കാം എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പൈപ്പിന് ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടും നനവും എല്ലാം കൂണിനും വളരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് ആകാമെന്ന് ഇവരുടെ വാദം എന്നാൽ അനേകം ജി സൂക്ഷ്മജീവ കോശങ്ങൾ കളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബയോ ഫിലിം ആകാം എന്നും ഇതിന്റെ അഭിപ്രായവും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും.

ഇത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധ ആളുകളുടെ പക്ഷം ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുകൾക്ക് വളരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാലങ്ങളായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കൂണിന് വളരാൻ ആയിട്ടുള്ള അനു കൂലം സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.