ഭക്ഷണംവാങ്ങി മരിക്കാനായി കിടന്നആൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ, അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത കുറിപ്പ് കണ്ട് അവൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞു

ജീവിക്കുന്ന ഈയൊരു ലോകത്ത് എല്ലാ ആളുകളും തുല്യരെല്ലാം ചില ആളുകൾ പണക്കാരാണ് ചില ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ സാഹചര്യം അവരെ തീർത്തു എന്ന് ചില ആളുകൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ അറപ്പോടെ മാറി നടക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടുവരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ യുവതി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ആഹാരം വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

   

കേസ് നമ്മുടെ ന്യൂജനറേഷൻ പിള്ളേരെ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അടിച്ചുപൊളി ജീവിതവുമായി തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആരും കഴിക്കാനായി ഒരു കാഫെയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ ഒരു യച്ചക്കൻ വിഷമിച്ചു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒന്നും തന്നെ കഴിച്ചു കാണില്ല അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരും വന്നില്ല അങ്ങനെ അവൾ ആ വയസ്സ് ആയ ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്.

ആഹാരം എന്റെ കൂട്ടുകാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താങ്കൾക്ക് എന്നോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ അയാൾ ആ വയസ്സായ ആളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ സമ്മതം അറിയിച്ചു കഴിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് ആ യുവതി തിരക്കി അയാൾ തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു സിനിമയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

രണ്ടാളുകളും എന്നും വഴക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാനും സാധിച്ചില്ല ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീടുവിട്ടി ഇറങ്ങി പക്ഷേ ആരും തന്നെ ജോലി തന്നില്ല ഡ്രസ്സിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി മാറി ഇതാണ് അവസ്ഥ സഹായിക്കാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.