ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ഈ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി ചെയ്‌താൽ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

തവണ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് 80 മുതൽ 90% ത്തോളം കമന്റുകൾക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ പൂജകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ പരാതി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചില ആളുകളുടെ പേര് മിസ്സ്‌ ചെയ്തു എന്ന് ഇനി ഞാൻ അവർക്ക്.

   

മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക സമയം കുറവുമൂലമാണ് പറയുന്ന പേരുകളിൽ അവസാനം വന്ന ചില കമ്പനികൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്നത്തെ പൂജകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേറെ ഒരു തരത്തിലും എടുക്കരുത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

അമ്മയെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിപാടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതൊന്നു നടന്നു കിട്ടണം തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ളത് തരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമെല്ലാം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ.

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ആയിട്ട് വിഷമിക്കുകയും ആശങ്കപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അശങ്ക അകറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വഴിപാടും പൂജകളും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ കോഡുകളും ആയിരങ്ങളും എല്ലാം മുടക്കിയുള്ള വഴിപാടുകളും പൂജകളും ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.