മകളെയും ഭാര്യയെയും നഷ്ടപെട്ട അയാൾക്ക്‌, കാക്ക കൊടുത്ത സമ്മാനം കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയനെ സാധിച്ചുള്ളൂ

നമ്മെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മെ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാനായി കഴിയുന്നതെല്ലാം മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായി ബ്രസീൽ മത്സരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാറുന്നത് കുടുംബത്തിലെ നാലോളം അംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധൻ വളരെയധികം വിഷമത്തിലായിരുന്നു വളരെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന അയാൾ.

   

ആകെയുള്ള ഇനി ചെറുമകളുടെ എത്രയും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ താനും തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം പോകുമെന്ന് കൊച്ചുമോനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ആരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അയാൾ ദിവസവും തന്നെ ബാൽക്കണിയിൽ വന്ന പ്രാവുകൾക്ക് ആഹാരം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഒരു കാക്കയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ മരിച്ച പിന്നീട് അടുത്തേക്ക് വന്ന.

ആഹാരങ്ങളും മറ്റു പ്രാവുകളെ പോലെ തന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കാനായി തുടങ്ങി വരാനായി വൈകിയാൽ ആ കാക്ക ജനലിൽ തട്ടി യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അവർ വളരെ വലിയ കൂട്ടുകൂടുകയും എല്ലാം ചെയ്തു എന്നാൽ കുറച്ചുനാളായി തന്നെ അതിനെ കാണാനായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അസുഖം കൂടിയതിന് തുടർന്ന് മകൾ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാക്കയെ ഓർത്ത് അയാൾ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു തന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി കാണുമോ അയാൾ അത് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ജനലിൽ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് അയാൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാക്ക തന്നെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ വന്നിട്ടുമുണ്ട് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.