ഗർഭിണിയായ യുവതി കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു, കാഴ്ച കാണൂ വീഡിയോ വൻ വയറൽ

കടലിൽ പ്രസവം സംഗതി വൈറലായി പ്രസവത്തിന് എന്തെല്ലാം തയ്യർ എടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്നത് ഞാൻ കുളിച്ച് കയറിയാൽ ഗർഭിണി കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകി മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കടലിൽ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കയറിയപ്പോൾ പ്രസവം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സംഭവം വാർത്തയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

   

ഈജിപ്തിലെ ചെങ്കടലിൽ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയ റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ റിസോർട്ടിന് സമീപമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ യുവതി തിരികെ വരുമ്പോൾ പക്കളി പിതാവും ജനിച്ച വീണ കുഞ്ഞുമായും വരുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നു പോയി അതൊന്നും.

സംഭവിച്ചത് പോലെ ആയിരുന്നു യുവതി തിരികെ കയറിയിട്ടുള്ളത് ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് സംഗതി മറിയത് സമയം ഇവർ വെള്ളത്തിൽ പ്രസവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് എത്തിയതാണ് അബദ്ധത്തിൽ പ്രസവിച്ചു പോയതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് പിതാവാണോ അതോ ഡോക്ടർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ തർക്കത്തിലാണ് തപാൽ കടയിൽ നിന്നുമാണ് ചിത്രം കാമറയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ സിമ്പിളായി ഒരു നടന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകം ഇപ്പോൾ അമ്പരത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.