വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ധന തടസ്സങ്ങൾ മാറി ധനം വന്നുചേരുന്നതാണ്, അതും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ശിവ മന്ദിരം വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെതന്നെ മനസ്സിന് വളരെയധികം പരമാനന്ദം എല്ലാം നൽകുന്നതും ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മനസ്സിപരമായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ജപിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു ശിവ മന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക്.

   

ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നാലുവരി മന്ത്രം എഴുതിയ കടലാസ് തലയിണയുടെ അടിയിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനാണ് ഈ നാലുവരി എഴുതിയ മന്ത്രം കടലാസു കഷണം തലയിണയുടെ അടിയിലും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ദയവായി വെയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസം പോലെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈയൊരു ജപരീതി തന്നെ പരിശീലിക്കുന്നത്.

കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പണച്ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇവൾ പറയുന്ന പോലെ ഏഴു ഒരു ദിവസം ഈ ശുഭ മന്ദിരം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ കടലാസകഷണം കൈകൾ തലയിണയുടെ അടിയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഏഴു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ.

തേടിയെത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഏഴു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് ആയിരിക്കാം ഈ 7 സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ദോഹിക്കുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അത് യഥാർത്ഥ പോലെ തന്നെ ശത്രു ഭീതി കാരണമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.