എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യവും പെട്ടെന്ന് നടന്നു കിട്ടും വായു വേഗത്തിൽ ഫലം,

ഇന്ന് നമ്മളിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് ഭക്തി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹനുമാനിൽ നിന്നും പഠിക്കണം എന്നാണ് ആറിവ് ഉള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഹനുമാൻ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് അതുപോലെതന്നെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് ശ്രീ ഹനുമാൻ ഭക്തി.

   

എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ വീര്യം മറ്റു ഭക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹനുമാൻ ഭക്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ പണ്ടുകാലം മുതലേ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വളരെ പണ്ടുമുതലേ തന്നെ ഗുരുകുലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ശിഷ്യൻ അനുസരിക്കും അതായത് 12.

വയസ്സ് വരെ ഗുരുവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായുള്ള ശിക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കും ജീവിതം വരുന്നത് ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ശിഷ്യനു വേദവാക്യം അങ്ങനെ വളരുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒറ്റ തടി പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കുത്തനെ വളർന്നുവന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളവ്യാപകമായി തന്നെ ജോലി സമ്പാദിക്കാനും അതിലൂടെ വരുമാനം നേടാനുമാണ് അല്ലാതെ പണ്ടുകാലത്തെപ്പോലെ ആത്മജ്ഞാനമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിലല്ല പക്ഷേ.

ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ അതിനെ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കാലത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ ചില വീഡിയോകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേരയ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ വന്നാൽ നടു കഷ്ണം തന്നെ തിന്നണം എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജയിക്കുക എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പഴമയും ഒരേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ള കാരണം ഒരു വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാളകളാണ് പഴമയും പുതുമയും എന്ന് പറയുന്നത്.

ആ രണ്ടു കാളകളും ഒരേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരേപോലെതന്നെ വണ്ടി വലിച്ചാണ് അ കാളവണ്ടി മുന്നോട്ടു പോവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ നിത്യവും ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിധം ധരിച്ചിട്ടയായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ലഭിക്കാനായി പോകുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ രീതിയിലൂടെ പറയാൻ കാരണം നീ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.