നിങ്ങളെ തേടി സമ്പത്തും പണവും വരും, അരി പാത്രത്തിൽ ഈ 3 വസ്തുക്കൾ വെക്കുക കടങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം ഇല്ലാതാകുന്നത് കാണാം

ഒരു വീട് വീടായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു വീട് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വീടായി മാറുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുബോൾ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു വീടിന്റെ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ ഒന്നുമെല്ലാം ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടയാളം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്നുനേരം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ.

   

തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാനായി സാധിക്കും എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാനായി സാധിക്കും മൂന്നുനേരം ചുമ്മാതെ കഴിച്ചാൽ കഴിയില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കണം ഞാൻ വീടാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മി വാസമുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര വലിയ മാളികകൾ കെട്ടി വച്ചാലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ തന്നെ അന്നം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മിടെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല.

എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെറും കരിങ്കൽ ദിത്തികൾ ആയി മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ആ വീട് ഒതുങ്ങിപ്പോകും ലക്ഷ്മി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി രവി വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി ഗോതമ്പ് എല്ലാം തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ആണ് ഒരു വീട്ടിൽ അരി പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പത്രം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ധാന്യത്തിനും മഹാലക്ഷ്മി കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാര് എല്ലാം പണ്ടുകാലത്ത് പറയാറുണ്ട് മുത്തശ്ശന്മാരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയും നിലത്ത്‌ ഇട്ടു ചാവിടാൻ പാടുള്ളതല്ല മഹാലക്ഷ്മിയാണ് വളരെ മോശമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.