ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് ചേച്ചി അറിയാതെ അനിയൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടു; ആരും ഇല്ല അത് ഇനി കാണാത്തവർ ആയി

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചേച്ചിയും അനിയനും ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ദേഷ്യവും തന്നെ ചേച്ചിയെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആണ് ഇപ്പോൾ.

   

ഇവിടെ ഒരു അനിയനു വേണ്ടി ചേച്ചി മനോഹരമായി പാടി കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് പഠിക്കുകയാണ് ചേച്ചി പക്ഷേ കുഞ്ഞനിയൻ ചോദിച്ച പാട്ടു വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആ ഒരു സമയത്തും ചേച്ചി അവനെ അനിയൻ വേണ്ടി പാടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.