ഡോക്ടർമാർ വരെ പേടിച്ചു, കെട്ടിപിടിച്ചു ജനിച്ച ഈ ഇരട്ടകളെ കണ്ടപ്പോൾ , പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ

ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ്ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് ഇടിപ്പ് നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരട്ട കുട്ടികൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇവർ മേനോൻ മേനോൻ ട്വിൻസ് ആണ് അതായത് ഇവർ രണ്ടാളുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ വിഷമം ആയിരിക്കും എന്തിന്.

   

ഇവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വരെ വളരെ ഒരേപോലെതന്നെ ആയിരിക്കും മുമ്പും ഇതേപോലെതന്നെ ടിൻസു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതുപോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആയിരുന്നില്ല അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടീൻസ് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ 50% ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സഹോദരിമാർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂളായി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടി വീണിട്ട് എല്ലാം.

തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ മരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം അതാണ് സംശയിച്ചത് പക്ഷേ അവർ പേടിച്ചപോലെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല രണ്ടാളും വളരെ സുഖമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടാളുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നും കയ്യിലെ പോളിഷ് നോക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് ആണ് അമ്മ പറയുന്നത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.