ഇനി മറക്കല്ലേ, നന്ദിയുടെ കാതിൽ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഉടൻ നടക്കും.

ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക ലക്ഷ്മി പൂജ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജന്മ നക്ഷത്രം ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പർദ്ധിതിക്കേണ്ടത്.

   

അവരുടെ പേരും നാളും പറയാം കുറിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊള്ളും നാളെ രാത്രി വരെയുള്ള കമന്റുകൾ ഞാൻ കുറിച്ച് എടുത്തു ഫുഡ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്.

തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടദേവിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നടത്തി തരണേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്.

ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി തരണം ജീവിതത്തിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഈശ്വരനോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രവും ഉച്ചാരണങ്ങളും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം മന്ത്രം ഉച്ചാരണങ്ങളോടുകൂടി പ്രാർഥിക്കുക ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.