അമ്മമാർക്ക് പ്രതിമാസം 1000 വീതം 6 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 9600 വിതരണം

ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളും നാളെ അവരുടെ അറിവിലേക്കായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ ആണ് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം.

   

ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദാംശമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.