ടീച്ചറിന് മകൻ പഠിക്കുന്നത് അമ്മ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു, ടീച്ചർ വീഡിയോ കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി

കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പാട്ടും ചിരിയും കളിയും എല്ലാം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും വരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുറുമ്പ് അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്നും ടീച്ചർ എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചു വരാനായി പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടി നേരെ.

   

വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോം അയച്ച അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കുട്ടി അറിയാതെ അമ്മ പതിയെ വീഡിയോ എടുത്തു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടതാണ് വീഡിയോ viral ആയി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ആ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.