ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അരി വച്ചാൽ, ആ വീട് കൊട്ടാരം ആകും

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അരിയുടെ സ്ഥാനവും അളവും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനപരമായി തന്നെ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിലപ്പെട്ട ലൈക്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ.

   

ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കാലത്ത് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ മുത്തശ്ശിമാർ എല്ലാം ഈ അരി കൊണ്ട് വരുന്നതിനും അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു വരുവിലും എല്ലാം ഒരു പത്തായ പുരയും അതുപോലെതന്നെ പത്തായവും എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിലാണ് അവർ അരി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ അരി എടുക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള.

ഒരാളവും സ്ഥാനവും എല്ലാം തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 10 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 കിലോയുടെ വാങ്ങുകയാണ് പതിവ് അതുപോലെതന്നെ ചാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധങ്ങൾ ഞെട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായി സാധ്യമാകും.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അരി ആ ചാക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു രീതിയിലും നമ്മുടെ ധന സ്ഥതി വർധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ എന്നും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരി സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാണുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും.

വീടുകളിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മഹാഭാരമായിട്ടുള്ള അരി നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി ഇടുകയും അ ശ്രദ്ധ ആയി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ അരമണിയും വിലയുള്ളത് തന്നെയാണ് അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.