3 മാസമായ കുട്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഞെട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ

മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഈ കുട്ടി മനോഹരമായി തന്നെ അമ്മ പറയുന്നതിന് ബാക്കി പറയുന്നത് കേട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടാനായി ഒന്നുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഗർഭത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് അമ്മ ടിവി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയും അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ്.

   

ഗർഭിണികൾ വല്ലതും മാത്രം കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പറയാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ മാതാവ് എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത് കുട്ടി വയറ്റിൽ ഉള്ളിൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുമോന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.