പുലി ചെയ്തത് 8 മാസം ഗർഭിണിയായ ഈ യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ, എന്താണെന്നു കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ചർച്ച ആകുന്നതു ഈ വീഡിയോ ആണ്

പുലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി ജനവികാരം ഭയമായിരിക്കും കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പുലിയോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചർച്ചയായി മാറുന്നത് ബ്രിഡ്നി എന്ന യുവതി ഒരു പുലിയും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ എന്താണ് നല്ല ബ്രിഡ്നി എട്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പോഴാണ് അവർ സൂ ലേക്ക് ഉയരത് ധാരാളമൃഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും.

   

അവിടുത്തെ ആകർഷണം പ്രധാനപ്പെട്ട പുലി തന്നെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരെയും ഒരേ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് കിഡ്നി ക്ലാസിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്നതും ഒരു പുലി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മുഖം ഉരയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഗ്ലാസിൽ മുഖമിട്ട് ഉരയ്ക്കാനായി തുടങ്ങി രണ്ടുവരെല്ലാം വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ ബ്രിഡ്നി എഴുന്നേറ്റു.

തന്റെ വയറു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും പുലി വളരെയധികം കൗതുകത്തോടെ കൂടി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാം വളരെ മാതൃസ്നേഹം ഉള്ള മൃഗമാണ് പുലി രണ്ടുവർഷത്തോളം പുലി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് എക്സ്പേർട്ട് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്നി ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് ചെയ്യാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.