മകൾക്ക് 21 വയസ്സാകുമ്പോൾ 55 ലക്ഷം രൂപ, ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന

കുട്ടികൾ വലുതാവുമ്പോൾ അവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ഒരു തുകയ്ക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമർദി യോജന പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് 21 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച്.

   

കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കിലാലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/hj5n9V55zJE