ഈ ഭാഗത്ത് മരിച്ച് പോയവരുടെ ഫോട്ടോ വീടിന്റെ വെക്കല്ലേ, വീട്ടിൽ ദുരിതവും ദുഃഖവും ഒഴിയില്ല, ഉറപ്പ്‌

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി എന്നെ മരിച്ചു പോയവരുടെ ഈ പൂർവികരുടെ ഫോട്ടോ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് പല ആളുകളും പലതാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ചില ഇടങ്ങളിൽ വയ്ക്കാനായി പാടില്ല അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് ഇവിടെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് എവിടെയാണ്.

   

ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇതിന് വാസ്തുവിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ ദോഷ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ക്ലാരിറ്റി വസ്തുവിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന മരിച്ചുപോയവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് സ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എവിടെ വച്ചാലാണ് ദോഷമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിച്ചു പോയവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്.

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും എല്ലാം നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ ആയിരുന്നിരിക്കും മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മരണ ശേഷവും അവരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ.

വേണ്ടി അവർ എന്നും തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ പുറത്ത് അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മെ അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു നമ്മൾ വരപ്പച്ചും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുമില്ല യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.