കിസാൻ നിധി ഈ രണ്ടു കാര്യം ചെയ്തവർക്ക് 10000 രൂപ, 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് 12500 രൂപ സൗജന്യ സഹായം

നമസ്കാരം പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്തകൾ അറിയിപ്പുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.

   

വീഡിയോ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.