ഇതൊക്കെ ആണ് മക്കളെ മാറ്റം!! ഇന്ത്യൻ ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടി!

ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തു കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മൂസ് മിസൈലി കയറ്റുമതി കൂടുതൽ വിവരമാക്കാനായി ഭാരതം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മൂസ് മിസൈൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ മികച്ച ഒരു സൂപ്പർ സോണിക്ക്.

   

ക്രൂസക്ക് മിസൈൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മിസൈലിലെ നൽകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ മിശയിലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അടക്കം.

ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേറെല്ലാം രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ നൽകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയേ അറിയാനായി കഴിയുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ യുഎഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.