വാഹനവകുപ്പിൻ്റ അറിയിപ്പെത്തി വാഹന ഉടമകൾക്ക് അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 29

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനായി പോകുന്നതും ഉടമകളും.

   

വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/0BEyxHW7I9k